Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SAB/Gl 59/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie niewydania dokumentu o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

II SAB/Go 41/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-06-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w przedmiocie wydania kserokopii aktu urodzenia