Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 974/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

skargę Jana W. na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy zmiany imienia.