Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Kr 3199/00 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia brzmienia nazwiska