Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Akta stanu cywilnego X

II SA/Wr 369/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy ustalenia brzmienia nazwiska nabytego P. na nazwisko P.

II SA/Rz 8/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zmiany aktu urodzenia

II SA/Rz 437/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 223/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-04-01

Sprawa ze skargi W. C. na czynność Kierownika USC w przedmiocie sprostowania aktu stanu cywilnego

II SA/Sz 792/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-08-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odtworzenia treści aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

II SA/Wr 1283/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wpisania wzmianki dodatkowej do aktu urodzenia,

II SA/Bd 334/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia pisowni imienia

OSK 1471/04 - Wyrok NSA z 2005-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy przyjęcia oświadczenia w sprawie zmiany imienia

SA/Rz 1847/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie wymeldowania