Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

I OSK 2075/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania stypendium

II SA/Wa 951/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania w sprawie odmowy przyznania stypendium