Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 717/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie w przedmiocie nierozpatrzenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację notarialną

VI SA/Wa 2431/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia nr [...] przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 marca 2017 r. z [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

VI SA/Wa 407/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów radcowskich

II GSK 1265/18 - Wyrok NSA z 2018-10-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w S. w przedmiocie podjęcia uchwały

VI SA/Wa 437/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską

II GSK 597/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-19

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GSK 2949/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów radcowskich

VI SA/Wa 495/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

II GSK 4617/16 - Wyrok NSA z 2018-12-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich

II GSK 3823/16 - Wyrok NSA z 2018-11-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wydania zaświadczenia o odbyciu aplikacji adwokackiej
1   Następne >   3