Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

II GSK 384/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Rady Izby Notarialnej w W. w przedmiocie bezczynności organu oraz żądania wymierzenia grzywny organowi i przyjęcia na aplikację notarialną