Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Aplikacje prawnicze X

VI SAB/Wa 230/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie rozpoznania odwołania skarżącego w przedmiocie zwolnienia od obowiązku uiszczenia opłat szkoleniowych

VIII SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia

III SAB/Kr 60/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Sekretarza Komisji Konkursowej w przedmiocie pozostawienia zgłoszenia na aplikację ogólną bez rozpoznania

III SAB/Kr 43/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły [...] w przedmiocie przyznania i wypłaty stypendium

III SAB/Kr 42/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Szkoły [...] w K

III SAB/Kr 44/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Szkoły [...] w K

III SAB/Kr 45/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora [...] Szkoły [...] w K

VI SAB/Wa 231/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie niewydania uchwały w zakresie dodatkowej składki korporacyjnej opisanej w piśmie skarżącego

VI SAB/Wa 17/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Izby Notarialnej w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia o odbyciu aplikacji notarialnej

VIII SAB/Wa 36/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nie rozpoznania wniosku o wznowienie postępowania
1   Następne >   2