Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X

II FSK 745/06 - Wyrok NSA z 2007-06-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie określenia dla spółki jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych za styczeń 2001 r.