Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X
  • Skarżony

I SA/Gd 1641/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-03-27

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w T. w przedmiocie sprostowania obliczenia podatku i zwrotu pobranej przez płatnika kwoty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 1996 r.

I SA/Gd 1515/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-23

Autorskie prawo majątkowe do programów komputerowych to wyłącznie prawo do kopiowania, dystrybucji i modyfikacji programów. Umowami licencyjnymi dla celów podatkowych są tylko umowy, które czasowo zezwalają na jeden z trzech wymienionych wyżej rodzajów postępowania.~Odmienną umową jest umowa sprzedaży egzemplarza; twórca wykorzystując przysługujące mu prawa majątkowe może dokonać sprzedaży programu z oryginalnym nośnikiem.