Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Autorskie prawo X
  • Skarżony

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu