Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 367/05 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie wyznaczenia superarbitra Komisji Prawa Autorskiego

II OSK 1149/13 - Wyrok NSA z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 883/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 726/05 - Wyrok NSA z 2006-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie zatwierdzenia tabel stawek wynagrodzeń

VII SA/Wa 2394/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi na polu reemisji

VII SA/Wa 1790/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 1293/10 - Wyrok NSA z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń

VII SA/Wa 1755/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OZ 809/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-08

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia tabel wynagrodzeń autorskich

II OSK 1006/13 - Wyrok NSA z 2014-11-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zwrotu zażalenia
1   Następne >   +2   4