Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

skarg 'E.' Spółki z o.o. z siedzibą w O. na decyzje Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do czerwca i od sierpnia do grudnia 1998 r., od stycznia do marca i od maja do grudnia 1999 r. oraz od stycznia do lutego, czerwiec i od września do grudnia 2000 r.