Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 2519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie kary pieniężnej za niedopełnienie obowiązku rejestracji transakcji