Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Ke 179/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie : określenia podatku od towarów i usług za miesiąc maj 1997r.