Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X
  • Skarżony

I SA 50/94 - Wyrok NSA z 1995-03-16

Pojęcia 'przejąć' /'objąć'/ użyte w art. 1 ust. 2 ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego /Dz.U. 1991 nr 4 poz. 17/ oznaczają nie tylko objęcie w posiadanie, ale także uzyskanie określonego prawa do przedmiotu posiadania w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.~Bank, który w ramach swojej statutowej działalności przechowuje na rachunku określone wartości, nie nabywa do nich tego rodzaju...