Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X

II SA/Kr 100/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

III SA/Gd 60/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych

II SA/Sz 150/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-06-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

VIII SA/Wa 440/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

VII SA/Wa 613/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Łd 101/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę tymczasowej kontenerowej wytwórni mas bitumicznych

II SA/Bd 779/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy