Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

FSK 1980/04 - Wyrok NSA z 2005-06-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w Z.-G. w przedmiocie zwrotu nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

FSK 1588/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie zarachowania wpłaty podatku na poczet zaległości podatkowej w podatku od środków transportowych

FSK 2248/04 - Wyrok NSA z 2005-06-09

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia wysokości podatku od środków transportowych