Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II SA/Ke 641/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-20

skarg J. F. i Gminy Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

I SA/Gl 359/04 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2004-05-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. w przedmiocie skargi organu powiatu na czynności nadzorcze