Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

VI SAB/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej zawieszenia działalności banku 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz skarżących S. S.A. w P. z siedzibą w P. oraz L. T. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VI SA/Wa 1548/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z [...] kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie przejęcia B. w Z. przez S. w K.

VI SA/Wa 556/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

VI SA/Wa 555/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

VI SA/Wa 554/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony