Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 1374/11 - Wyrok NSA z 2012-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

VII SA/Wa 1601/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 21/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

II OSK 342/11 - Wyrok NSA z 2012-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia wykonania obowiązku

VII SA/Wa 2220/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-01

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki ogrodu zimowego

II OSK 1797/12 - Wyrok NSA z 2012-08-01

Skarga kasacyjna na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie w przedmiocie nałożenia obowiązku

II SA/Sz 265/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania wznowieniowego w sprawie pozwolenia na budowę