Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Bd 226/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 1284/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Jeleniej Górze , Nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

SA/Sz 1098/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO z dnia[...] . Nr [...] w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

II OSK 1544/12 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Skargi kasacyjne R. R., J. R. oraz J. S. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skarg R. R., J. R. i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej warunki zabudowy

II SA/Po 1026/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-19

Wniosek w przedmiocie warunków zabudowy;

II SA/Sz 1049/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Bd 779/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy