Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

III SA 852/92 - Wyrok NSA z 1992-08-06

Zamieszczone w art. 73 ustawy - Prawo bankowe /Dz.U. nr 4 poz. 21 ze zm./ postanowienie o tworzeniu banku w formie spółki akcyjnej 'za zgodą Prezesa Narodowego Banku Polskiego w porozumieniu z Ministrem Finansów' oznacza współkompetencję tych organów.~Do wydania decyzji o odmowie utworzenia banku kompetentny jest ten organ, który wskazany jest w przepisach rozdziału 5 Prawa bankowego jako właściwy do utworzenia banku.

III SA 1876/99 - Wyrok NSA z 2000-04-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Komisji Nadzoru Bankowego w W. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego