Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ke 641/07 - Wyrok WSA w Kielcach z 2007-12-20

skarg J. F. i Gminy Z. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

SA/Wr 1291/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-11-17

Na mocy art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. 'd' ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 16 poz. 95 ze zm./ w związku z art. 21 pkt 1 ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania w latach 1991-1993 oraz o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym /Dz.U. nr 89 poz. 518 ze zm./ zarząd gminy może, w granicach określonych uchwałą rady gminy, zaciągać kredyty i pożyczki na bieżące finansowanie wydatków w ciągu roku budżetowego.~Oznacza to, że war...