Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bankowe prawo X
  • Symbol 658 Bezczynność X

VI SAB/Wa 49/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Komisji Nadzoru Bankowego

VI SAB/Wa 50/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej zawieszenia działalności banku 1. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza od Komisji Nadzoru Finansowego solidarnie na rzecz skarżących S. S.A. w P. z siedzibą w P. oraz L. T. kwotę 357 (trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

VI SAB/Wa 42/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na utworzenie banku spółdzielczego

II SAB/Bd 95/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta B. w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego

VI SAB/Wa 47/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie umorzenia postępowania w sprawie udostępnienia akt postępowania dot. ustalenia rękojmi należytego wykonywania obowiązków w

II SAB/Ol 17/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego