Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Bd 66/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu pobranego zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Lu 783/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia pożyczki z Funduszu Pracy

II SA/Lu 867/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zobowiązania z tytułu wypowiedzianej umowy pożyczki

IV SA/Wr 45/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku

SA/Bd 3258/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie świadczenia przedemerytalnego

SA/Bd 2888/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody K.-P. w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranego zasiłku przedemerytalnego

SA/Rz 2221/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przyznania statusu bezrobotnego

SA/Rz 2291/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego

SA/Rz 2065/01 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zwrotu zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Lu 1241/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zasiłku przedemerytalnego i świadczenia przedemerytalnego
1   Następne >   2