Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

II SA/Op 292/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-09-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Op 63/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Opolskiego w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną i odmowa przyznania zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 244/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie statusu bezrobotnego i odmowy przyznania statusu bezrobotnego

II SA/Op 350/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie statusu bezrobotnego i stwierdzenia utraty statusu bezrobotnego

II SA/Op 461/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu nienależnego świadczenia

II SA/Op 220/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Op 136/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie odmowy przyznania stypendium z tytułu dalszej nauki

II SA/Op 354/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji w sprawie przyznania statusu bezrobotnego i odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Op 283/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

II SA/Op 401/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie przyznania prawa do zasiłku dla bezrobotnych
1   Następne >   +2   +5   7