Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części, wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, przeniesienie pozwolenia na budowę, zatwierdzenie projektu budowlanego X

II OSK 1939/09 - Wyrok NSA z 2010-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie nałożenia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu

II SA/Po 813/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy

II SA/Rz 562/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-10-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę