Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Ke 167/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-05-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych

II SA/Sz 1240/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i zasiłku dla bezrobotnych I