Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

III SA/Wr 330/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-10-05

Skarga A. i A.W. na decyzję SKO w J. w przedmiocie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego za [...] rok, wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji,