Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 2037/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-05-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

III SA/Kr 937/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 938/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

III SA/Kr 445/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-16

skarg M. S. na decyzje SKO w przedmiocie zasiłku celowego

III SA/Kr 804/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego