Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 387/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. dnia [...] 2011 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych;