Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 896/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do zasiłku dla osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 592/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Gl 1047/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu nienależnego zasiłku dla bezrobotnych

IV SA/Gl 270/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Op 533/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji o przyznaniu praw do stypendium i decyzji o utracie prawa do stypendium

III SA/Gd 81/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uznania za osobę bezrobotną

II SA/Sz 1136/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie uznania za osobę bezrobotną i przyznania prawa do zasiłku

II SA/Op 412/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie uchylenia we wznowionym postępowaniu decyzji dotyczących utraty statusu osoby bezrobotnej i praw do stypendium

IV SA/Gl 831/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu poszukującego pracy

II SA/Wa 742/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej uchyla zaskarżone postanowienie
1   Następne >   +2   +5   +10   25