Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wr 546/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie Uchylenie decyzji o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu zasiłku i odmowa uznania za osobę bezrobotną

III SA/Gd 192/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie uchylenia, po wznowieniu postępowania, decyzji o utracie statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Wr 540/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie uchylenia decyzji orzekającej o uznaniu za osobę bezrobotną i przyznaniu prawa do zasiłku, uchylenia decyzji orzekającej o utracie status osoby bezrobotnej, umorzenia postępowania w części dotyczącej utraty statusu osoby bezrobotnej, odmowy uznania za osobę bezrobotną

II SA/Wa 789/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej

II SA/Wa 1347/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie statusu bezrobotnego

III SA/Gd 958/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

IV SA/Po 1359/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby bezrobotnej

II SA/Ke 9/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych we wznowionym postępowaniu

VIII SA/Wa 744/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

III SA/Łd 983/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   20