Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 554/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

II GSK 1115/14 - Wyrok NSA z 2015-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję W. M. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy

II GPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-05-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi M.S. na pismo Starosty Z. , nr [...] w przedmiocie negatywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2012 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej: Lucjan Nowakowski na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarczej zagadnienia ...

III SA/Łd 263/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-07-27

skarg M. P. i P. K. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności zasądzonej wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi o sygn. akt [...]