Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

IV SA/Gl 165/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

II SA/Wa 1547/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika