Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

V SA 2561/00 - Wyrok NSA z 2001-03-08

Sprawa ze skargi na decyzję Rady od Spraw Uchodźców w przedmiocie odmowy nadania statusu uchodźcy