Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Łd 983/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania dotyczącego odmowy przyznania dodatku aktywizacyjnego

II SA/Wa 248/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zwrotu pomocy finansowej

II SA/Ke 849/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie utraty statusu osoby poszukującej pracy

I OSK 975/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 1063/14 - Wyrok NSA z 2015-11-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I OSK 1970/13 - Wyrok NSA z 2015-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie utraty statusu osoby poszukującej pracy

IV SA/Wr 742/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy przyznania prawa do dodatku aktywizacyjnego