Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SA/Po 66/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

GSK 343/04 - Wyrok NSA z 2004-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaopiniowania wniosku o wymianę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

III SA/Lu 224/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych