Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

II GSK 1562/14 - Wyrok NSA z 2015-09-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za przechowywanie broni w depozycie

VIII SA/Wa 887/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłaty za przechowywanie broni i amunicji w depozycie

III SA/Po 709/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie uznania zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego za nieuzasadnione