Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

IV SA/Po 487/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej O. w przedmiocie zasady używania materiałów pirotechnicznych stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały nr [...] Rady Miejskiej w O. oku