Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Broń i materiały wybuchowe X

II SAB/Wa 60/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną sportową

IV SAB/Gl 43/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. w przedmiocie wydania pozwolenia na broń

II SAB/Wa 1070/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odwołania od decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń palną sportową

II SAB/Wa 710/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Policji w przedmiocie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

II SAB/Bk 101/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. w przedmiocie braku wydania orzeczenia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia psychologicznego w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na posiadanie broni

II SAB/Bk 100/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora P. Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w B. w przedmiocie braku wydania orzeczenia w przedmiocie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od orzeczenia psychologicznego w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na posiadanie broni

III SAB/Lu 28/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy postępowania w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy sportowej