Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II SA/Bk 733/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odmowy uchylenia, we wznowionym postępowaniu, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę magazynu butli, hali napełniania butli, pomieszczeń pomocniczych, instalacji elektrycznej, zraszaczowej, sprężonego powietrza, wentylacji i c.o. w budynku produkcyjnym, jako III etap punktu przeładunku gazu płynnego

II GSK 1135/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w O. Ś. w przedmiocie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

I GSK 1073/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy uznania za dokonany wywóz towaru za granice Wspólnoty Europejskiej

V SA/Wa 2209/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu do budżetu państwa;

I SA/Ke 424/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ćmielowie w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Ćmielów na 2013 r. 1.

II GSK 2134/11 - Wyrok NSA z 2013-02-22

Skarga kasacyjna na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał w sprawie odroczenia terminu płatności należności pieniężnej

II GSK 1183/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim w przedmiocie budżetu gminy na rok 2009

II GSK 1374/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim w przedmiocie budżetu gminy na rok 2009

V SA/Wa 2303/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych szkół.

VII SA/Wa 1518/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w ramach nadzoru budowlanego
1   Następne >   +2   4