Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Skarżony
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA 2444/93 - Wyrok NSA z 1994-03-24

Skarga Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w M. na decyzję Krajowego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania koncesji na prowadzenie apteki ogólnodostępnej typu 'A' i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także

I SA 336/96 - Wyrok NSA z 1996-11-21

skargę dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w K. na decyzję Krajowego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy wydania koncesji na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.