Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Rz 559/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty podwyższonej za pobór wód podziemnych

II SA/Rz 530/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty za pobór wody powierzchniowej