Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

SA/Kr 299/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-09-24

skargę Burmistrza Miasta i Gminy W. na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym Województwa (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejścia nieruchomości na własność Państwa.