Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

I GSK 2421/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-20

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

V SA/Wa 2028/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług;

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług