Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

II FZ 1024/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. nr [...] w przedmiocie wznowienie postępowania w sprawie podatku od środków transportowych za 2003 r.

II FSK 2296/16 - Wyrok NSA z 2018-08-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego