Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1379/11 - Wyrok NSA z 2011-09-13

Skarga kasacyjna na decyzję Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach w przedmiocie choroby zawodowej

VII SA/Wa 1199/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II OSK 2925/17 - Wyrok NSA z 2019-10-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym