Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GSK 1073/12 - Wyrok NSA z 2013-10-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy uznania za dokonany wywóz towaru za granice Wspólnoty Europejskiej

I SA/Bd 689/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I SA/Bd 653/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. w przedmiocie odmowy anulowania niedopłaty długu celnego

I GSK 2421/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-20

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 2512/06 - Wyrok NSA z 2007-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

V SA/Wa 2028/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia podatku od towarów i usług;

I GSK 593/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I GSK 554/06 - Wyrok NSA z 2007-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

I SA/Go 825/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-26

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie klasyfikacji taryfowej

K 9/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-03-02

Przepisy art. 6 pkt 1 w związku z art. 14 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. nr 21 poz. 85/ w zakresie, w jakim przed wejściem w życie wymienionych przepisów spełnione zostały warunki zwolnienia od cła, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445/, są niezgodne z art. 1 Konstytucji RP, pozostawionym w mocy przez Ustawę Konstytucyjną z dnia 17 października 1992 ...
1   Następne >   2